TG El nostre riu. Recollim evidències per l’avaluació

TG El nostre riu. Recollim evidències per l’avaluació

Per recollir i evidenciar el progrés de cada alumne hem fet un control que constava de tres parts:

  • La construcció del gràfic longitudinal d’un riu amb un full de càlcul,
  • la resolució per escrit d’un seguit d’activitats amb els continguts conceptuals i procedimentals estudiats,
  • i la realització d’un producte digital que respongui a la pregunta: Com es fa l’estudi de la qualitat ecològica d’un riu?

Aquesta darrera part consistia en una presentació que l’alumne podia preparar abans del dia de l’examen. La presentació havia de respondre a la pregunta: Com es fa l’estudi de la qualitat ecològica d’un riu? i havia de contenir uns punts determinats:

a. Introducció amb l’objectiu de la inspecció o estudi (per què estudiem el riu?)
b. Desenvolupament
b.1 La qualitat biològica (indicadors, com es recullen, com s’identifiquen, què ens indiquen)
b.2 La qualitat fisico-química de l’aigua (indicadors o paràmetres, com es prenen les dades, què ens indiquen)
b.3 La qualitat hidromorfològica del riu (indicadors i mesures a fer, com es fan els càlculs, què ens indiquen)
c. Conclusions o resum final


Cada alumne podía triar el format digital de la seva presentació d’acord amb el seu nivell de domini de les eines digitals: per al nivell bàsic una presentació (Ppt o Impress) i per al nivell expert podia fer un Clip de vídeo o altres formats (Prezzi, Glogster ….).

Mostres de treballs realitzats pels alumnes:

http://www.youtube.com/watch?v=Aj1oICG_B1Y&feature=plcp (Sáad Bouhouli)

http://luly12.edu.glogster.com/tg-examen/ (Giulliana Giancaspro)

http://www.glogster.com/irenebuen/com-s-analitza-la-qualitat-ecologica-d-un-riu-/g-6l5q56as41l79963339cfa0 (Irene Rocher)

http://prezi.com/8j_-dzd4uca_/edit/#8 (Andrea Pardo)

 

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *