Projecte Rius, setmanes 2 i 3

Projecte Rius, setmanes 2 i 3

Al llarg de la segona setmana del TG, hem estudiat l’impacte de les modificacions introduïdes en els rius. En alguns casos, aquestes han estat prou respectuoses amb el seu estat natural. En d’altres, en canvi, les modificacions són tan grans que cal parlar d’una explotació abusiva.

Hem analitzat els usos de l’aigua en tres sectors ben diferenciats: domèstic, agrícola i ramader i industrial i comparat en diferents àrees del món. Hem reflexionat, també, sobre els reptes de futurper a fer-ne un ús més sostenible. En aquestes infografies ens podem fer una idea del resultat:

 

 

Hem estudiat, també, el concepte de conca hidrològica, les conques internes, les conques intercomunitàries i analitzat la capacitat d’emmagatzematge d’aigua als embasaments de Catalunya a partir de les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

 

A la tercera setmana, hem començat l’estudi de la qualitat hidromorfològica d’un riu. Aquest es basa en diferents aspectes com la presència o no d’un bosc de ribera, la profunditat i la velocitat de l’aigua del riu, el cabal o o el fet que hi hagi brossa o no. Les característiques físiques, com la temperatura o la terbolesa de l’aigua, o les químiques, com la presència de nitrats o nitrits, o el pH, ens donen molta informació sobre la qualitat fisicoquímica del riu. Per a preparar la nostra visita i inspecció del proper dijous dia 12 de març a la Riera de Martinet, hem aprés a calcular el cabal d’un riu, a partir de dades com ara la profunditat mitjana, la velocitat i la superfície transversal.

 

Hem realitzat, també, dues experièncias a l’aula relacionades amb la temperatura i l’energia tèrmica. Aquestes experiències ens han ajudat a entendre la diferència entre calor i temperatura i la relació que existeix entre una variable independent i dependent quan es tracta d’un experiment. A la primera, hem analitzat la influència de la temperatura (variable independent) en la velocitat de difusió (variable dependent) d’un líquid (un colorant). En la segona, hem observat la velocitat (variable dependent) a la que es fon un glaçó de gel en dos recipients que contenen aigua a la mateixa temperatura però amb volums diferents (variable independent).

 

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *