My forest of dots and lines

Dins del context del TG "El bosc", l'alumnat de 1r ESO ha treballat continguts de Educació Visual i Plàstica utilitzant l'anglès com a llengua vehicular. Les seves produccions finals han estat reproduccions d'imatges del bosc utilitzant "dots and lines". Here you are some examples!