TG El món dels dinosaures

TG El món dels dinosaures

En aquest TG, l’alumnat s’endinsa en el món dels dinosaures fent un viatge en el temps.
Des de fer un estudi dels dinosaures , investigant l’època en que van viure, així com els motius
de la seva extinció, fins a fer una descripció i muntatge en vídeo de com seria “Un encuentro
con un dinosaurio”. Fer mates amb els dinos, preparar una infografia i una línia cronològica
de les etapes de la terra són altres de les activitats que es planteja a l’alumnat.
Després d’investigar durant 5 setmanes, el TG acaba amb un Simposi, on l’alumnat, per grups i
escollint la temàtica de recerca, presentarà davant la resta de classes de 1rESO.

Share this post