Diferències

Diferències

Al llarg del TG «Diferències» l'alumnat va descobrir la diversitat al món des del punt de vista geogràfic, socioeconòmic, polític, etc. Van analitzar la vida de cinc joves de procedència molt diversa, van aprendre a descriure un paisatge, a explicar el significat dels percentatges en el context de la descripció d’una població i a calcular percentatges a partir de dades parcials i absolutes. També van treballar al voltant del concepte de l’IDH (Índex de Desenvolupament Humà), enumerant els principals indicadors en què es basa aquest índex i relacionant-lo amb la qualitat de vida en un país i la posició d’aquest país en la classificació que ocupa per IDH. Van analitzar les causes de l'emigració, i dels fluxos migratoris mundials, tot reflexionant sobre la situació a Espanya. Es va abordar, també, l'estudi dels nutrients a diferents dietes representatives de diferents cultures. Per acabar, van confeccionar una infografia on es representen, al menys, 10 aspectes rellevants en una hipotètica comunitat de 100 persones. Es tracta del projecte «La Terra en miniatura», el qual pretén conscienciar de les condicions de vida del planeta, de la seva diversitat i riquesa, però també de les desigualtats i de la pobresa.

TG Diferències. Infografies

En finalitzar el Treball Globalitzat Pobresa. Drets humans, l'alumnat de primer ha visitat i analitzat els continguts de la pàgina web The Miniature Earth Project on s'explica com seria un poble que concentrés en 100 persones la població mundial. Com seria aquest poble? Una de les activitats que s'ha proposat a l'alumnat és l'elaboració d'una infografia que mostri alguns dels indicadors de vida (indicadors de de desenvolupament humà) que caracteritzarien aquest poble. L'alumnat s'ha documentat, ha ideat i ha plasmat el seu projecte. En l'àlbum següent us mostrem alguns dels treballs realitzats.