TG Un passeig per l’Edat Mitjana

TG Un passeig per l’Edat Mitjana

En aquest TG l’objectiu final és que preparin, per parelles, una explicació d’un dels punts de l’itinerari de la Barcelona Medieval.
Però per arribar aquí fan activitats prèvies, com:

– Sobre les croades van fer uns àudios amb efectes especials. Podien ser entrevistes a personatges del moment, a experts que explicaven la croada, converses entre personatges…
– Investigació i grups d’experts sobre “Com vivien”.  Hi havia grups inicials de cinc alumnes. Cada alumne es convertia en expert d’un dels temes: el paper de les dones, reis i nobles, la societat feudal, els
marginats, el dia a dia,… Quan els experts havien fet la seva investigació tornaven al petit grup d’origen i presentaven tot el que havien aprés. Si veieu els vídeos observareu com tota la classe alhora
va fent les seves presentacions en petit grup. Prenien notes, preguntaven dubtes, s’escoltaven! Després tenien una sessió per parlar i estudiar en grup sobre tots els temes investigats. Amb les notes de les
proves d’avaluació individuals es feia la mitjana de tot el grup, perquè ja s’havia pactat que l’estudi havia de ser solidari i compartit.

En acabar vam fer la valoració i el debat: us ha agradat més exposar en petit grup o hauríeu preferit exposar com habitualment davant de tot el grup? Com penseu que apreneu més? Majoritàriament van trobar
avantatges a fer-ho així.
Com que el docent no podia escoltar totes les presentacions perquè es feien simultànies, ells mateixos avaluaven als companys amb una rúbrica.

Share this post