avaluació

TG Un passeig per l’Edat Mitjana

En aquest TG l’objectiu final és que preparin, per parelles, una explicació d’un dels punts de l’itinerari de la Barcelona Medieval. Però per arribar aquí fan activitats prèvies, com: - Sobre les croades van fer uns àudios amb efectes especials. Podien ser entrevistes a personatges del moment, a experts que explicaven la croada, converses entre personatges... - Investigació i grups d’experts sobre “Com vivien”.  Hi havia grups inicials de cinc alumnes. Cada alumne es convertia en expert d’un dels temes: el paper de les dones, reis i nobles, la societat feudal, els marginats, el dia a dia,... Quan els experts havien fet la seva investigació tornaven al petit grup d’origen i presentaven tot el que havien aprés. Si veieu els vídeos observareu com tota la classe alhora va fent les seves presentacions en petit grup. Prenien notes, preguntaven dubtes, s’escoltaven! Després tenien una sessió per parlar i estudiar en grup sobre tots els temes investigats. Amb les notes de les proves d’avaluació individuals es feia la mitjana de tot el grup, perquè ja s’havia pactat que l’estudi havia de ser solidari i compartit. En acabar vam fer la valoració i el debat: us ha agradat més exposar en petit grup o hauríeu preferit exposar com habitualment [...]

Preparació per les exposicions de la 3ª edició del simposium de l’Antàrtida

Aquest curs, alguns grups de 1 ESO estem preparant de nou la 3ª edició del simposium de l' Antàrtida! Aquest any ens acompanyarà la Vanessa Balague, biòloga marina i ella obrirà la conferència...tenim ganes d'escoltar la seva experiència al contingent gelat del Pol Sud!   Mentres tant nosaltres escalfant motors i preparant materials per la nostra exposició! En breu rebreu notícies directes del simposium!      

Mites, creences i religions

El TG Històries del cel ens acosta a la mitologia grega, als déus de l'Olimp, a les seves llums i a les seves ombres, les seves, com les nostres. Nosaltres els hem vist així després de conèixer el mite de Perseu. El nostre àlbum a flickr           

Projecte Rius, setmanes 2 i 3

Al llarg de la segona setmana del TG, hem estudiat l'impacte de les modificacions introduïdes en els rius. En alguns casos, aquestes han estat prou respectuoses amb el seu estat natural. En d'altres, en canvi, les modificacions són tan grans que cal parlar d'una explotació abusiva. Hem analitzat els usos de l'aigua en tres sectors ben diferenciats: domèstic, agrícola i ramader i industrial i comparat en diferents àrees del món. Hem reflexionat, també, sobre els reptes de futurper a fer-ne un ús més sostenible. En aquestes infografies ens podem fer una idea del resultat:     Hem estudiat, també, el concepte de conca hidrològica, les conques internes, les conques intercomunitàries i analitzat la capacitat d'emmagatzematge d'aigua als embasaments de Catalunya a partir de les dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).   A la tercera setmana, hem començat l'estudi de la qualitat hidromorfològica d'un riu. Aquest es basa en diferents aspectes com la presència o no d'un bosc de ribera, la profunditat i la velocitat de l'aigua del riu, el cabal o o el fet que hi hagi brossa o no. Les característiques físiques, com la temperatura o la terbolesa de l'aigua, o les químiques, com la presència de nitrats o nitrits, o el [...]

El Bosc i més enllà

El bosc és l'escenari de molts dels contes del nostre folklore, un lloc misteriós i màgic on qualsevol cosa pot succeir. Però què hi ha realment al bosc? A partir de les narracions, ens endinsarem al bosc des de la vessant literària però després descobrirem qui hi viu, i com hi viuen, animals i plantes, al bosc.     A continuació un vídeo fet per una alumna de 1r sobre l'escurçó ibèric.